میلگرد ذوب اهن اصفهان

ردیفسایزحالتآنالیزطول (m)محل تحویلکارخانهواحدقیمت ( ریال)
1 12 شاخه آجدار A3 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 26,950
2 14 شاخه آجدار A3 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم -
3 16 شاخه آجدار A3 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 26,950
4 18 شاخه آجدار A3 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 24,300
5 20 شاخه آجدار A3 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 24,300
6 22 شاخه آجدار A3 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 24,300
7 25 شاخه آجدار A3 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 24,300
8 28 شاخه آجدار A3 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 24,300
9 32 شاخه آجدار A3 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 24,300
10 16 شاخه آجدار A4 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 26,100
11 18 شاخه آجدار A4 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 25,300
12 20 شاخه آجدار A4 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 25,300
13 22 شاخه آجدار A4 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 25,300
14 25 شاخه آجدار A4 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 25,300
15 12 شاخه ساده A1 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 25,700
16 14 شاخه ساده A1 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 25,700
17 16 شاخه ساده A1 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 25,600
18 18 شاخه ساده A1 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 25,600
19 22 شاخه ساده A1 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 25,600
20 25 شاخه ساده A1 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 25,600
21 12 شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 22,600
22 14 شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 22,600
23 16 شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 22,600
24 18 شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 21,900
25 20 شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 21,900
26 22 شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 21,900
27 25 شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 21,900
28 28 شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 20,900
29 32 شاخه آجدار A3 طول کوتاه کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 20,900
30 5.5 کلاف ساده A1 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 26,200
31 6.5 کلاف ساده A1 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 26,200
32 8 کلاف ساده A1 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 26,200
33 12 کلاف ساده A1 12 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 26,200
تاریخ آخرین بروزرسانی: 1397/11/3
درباره خانه سبز

 

جمعی از متخصصین صنعت ساختمان در سال 1390 اقدام به برنامه ریزی جهت تاسیس مرجع تخصصی ساخت و ساز نمودند که در راستای تحقق اهداف بزرگتر در سال 1396 مرجع تخصصی صنعت ساختمان ایران را به نام خانه مدرن سبز ایران (IMGH) را تکمیل و در اختیار هموطنان عزیز جهت سهولت در انجام عملیات عمرانی قرار دادند. امید است که با کمک تمامی هموطنان عزیز این هدف به گام های بلندتر تبدیل شود.

اطلاعات تماس

هرگونه کپی برداری جزئی با ذکر نام منبع بلامانع و کپی برداری به صورت کلی شامل قوانین حفظ حقوق مولفین و علائم تجاری می باشد.
© IMGH 1396